huang2li
huang2li
Gold:-37 Gem:1
Exp:
huang2li 24/05 15:10
Scheduled +5 Exp
huang2li 24/05 06:57
Scheduled +5 Exp
huang2li 22/05 17:25
Lost -3 Gold+5 Exp
huang2li 21/05 21:09
Lost -3 Gold+5 Exp
huang2li 20/05 23:06
Lost -3 Gold+5 Exp
huang2li 20/05 13:10
Lost -3 Gold+5 Exp
huang2li 18/05 22:33
won +3 Gold+5 Exp
huang2li 17/05 16:09
Lost -3 Gold+5 Exp
huang2li 16/05 12:47
won +3 Gold+5 Exp
huang2li 14/05 21:12
won +3 Gold+5 Exp
huang2li 14/05 11:21
Lost -3 Gold+5 Exp
huang2li 11/05 13:19
won +3 Gold+5 Exp
huang2li 09/05 19:32
won +3 Gold+5 Exp