xixihewo
xixihewo
Gold:176 Gem:1
Exp:
xixihewo 24/05 14:24
Scheduled +5 Exp
xixihewo 23/05 22:37
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 23/05 08:26
Lost -3 Gold+5 Exp
xixihewo 22/05 22:31
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 22/05 22:26
Lost -3 Gold+5 Exp
xixihewo 17/05 22:21
Lost -3 Gold+5 Exp
xixihewo 15/05 22:17
Lost -3 Gold+5 Exp
xixihewo 14/05 14:56
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 12/05 02:04
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 11/05 17:18
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 10/05 14:29
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 09/05 16:34
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 08/05 19:40
won +3 Gold+5 Exp
xixihewo 07/05 11:04
Lost -3 Gold+5 Exp