zhaojun183
zhaojun183
Gold:248 Gem:1
Exp:
zhaojun183 24/05 13:04
Scheduled +5 Exp
zhaojun183 24/05 00:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/05 16:33
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 21/05 14:52
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 21/05 13:09
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/05 12:17
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/05 21:44
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 12/05 20:58
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/05 19:24
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/05 23:11
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/05 23:07
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/05 19:59
won +3 Gold+5 Exp